3DP Modelling AS


3DP Modelling AS er en liten men kraftfull og innovativ aktør innen produktutvikling og høyteknologiske konseptutviklingsoppdrag. Våre kvalifikasjoner på området er meget lang erfaring fra skipsindustrien både innen konstruksjon, produksjon og utvikling.I tillegg har vi omfattende ekspertise innen hydraulikk, utstyr og automatiserte anlegg innen fiskeribransjen og mekanisk produksjon.Basert i Ålesund har vi en nærhet til og er en del av det kraftfulle skipsbygger og offshore-miljøet på nordvestlandet. Hele denne bransjens suksess er et resultat av de samme verdier vi legger til grunn for vår drift, som nytenkning, integrering av systemløsninger og det å tenke "utenfor boksen". Vi er imøtekommende, fleksible og tilgjengelige for nye og spennende oppdrag.